.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

Thứ Bảy, 26/03/2016, 16:26 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 25-3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM) giai đoạn 2011-2015.
 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm (2011-2015).
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm (2011-2015).
5 năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quan tâm, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chú trọng công tác sắp xếp, kiện toàn các TCCSĐ đúng với các quy định của Trung ương, phù hợp với đặc điểm, tình hình của các đơn vị trong Đảng bộ khối.
 
Đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 68 TCCSĐ trực thuộc, gồm 27 đảng bộ (trong đó có 2 đảng bộ bộ phận và 184 chi bộ trực thuộc) và 41 chi bộ cơ sở. Về loại hình, có 30 TCCSĐ hoạt động trong doanh nghiệp Nhà nước, 31 TCCSĐ trong doanh nghiệp cổ phần, 5 TCCSĐ trong doanh nghiệp tư nhân, 2 TCCSĐ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, với hơn 3.300 đảng viên.
 
Trong 5 năm (2011-2015), Đảng ủy Khối đã kết nạp 1.017 đảng viên mới, tăng 11,9 % so với nhiệm kỳ 2006-2010, vượt 0,59% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra. Chất lượng TCCSĐ và đảng viên được nâng lên. Bình quân hàng năm có 75,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 14% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 69,6% TCCSĐ đạt TSVM (trong đó 41,2% đạt TSVM tiêu biểu, tăng 8,5% so với nhiệm kỳ trước).
 
Tuy nhiên, việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số TCCSĐ còn hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động chất lượng, hiệu quả chưa cao; nội dung sinh hoạt chậm đổi mới; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ có nơi chưa nghiêm; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là các tổ chức đảng ở doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân vẫn còn lúng túng...
 
Trên cơ sở kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tiếp tục chú trọng xây dựng tổ chức đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...
 
Hội nghị cũng đã quán triệt Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý  trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tặng giấy khen cho 8 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu và 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2011-2015).
 
H.Tr