.

Huyện ủy Quảng Ninh: Tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ Bảy, 12/03/2016, 17:43 [GMT+7]
(QBĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức cơ sở đảng (tccsđ) trong sạch, vững mạnh (TSVM) giai đoạn 2011-2015.
 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh tặng giấy khen cho các tập có thành tích xuất sắc công tác xây dựng Đảng.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

5 năm qua, công tác xây dựng tccsđ  trong Đảng bộ huyện Quảng Ninh đạt được những kết quả quan trọng. Các tổ chức Đảng được sắp xếp, kiện toàn đồng bộ, thống nhất gắn với các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị-xã hội và địa bàn dân cư, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị.  

Đến nay, Đảng bộ huyện Quảng Ninh có 50 tccsđ (giảm 3 chi bộ cơ sở), bao gồm các loại hình: 15 đảng bộ xã, thị trấn; 28 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị (7 đảng bộ, 21 chi bộ); 7 chi bộ khối doanh nghiệp nhà nước, tư nhân. Trong các đảng bộ cơ sở có 32 đảng bộ bộ phận (tăng 3 đảng bộ bộ phận), 335 chi bộ trực thuộc (tăng 8 chi bộ).

Trong 5 năm, Đảng bộ đã kết nạp 936 quần chúng vào Đảng (trong đó có 33 đảng viên là người dân tộc Vân Kiều). 100% thôn, bản ren địa bàn đều có đảng viên và tổ chức Đảng, không có chi bộ ghép. Hàng năm, số tccsđ TSVM đạt bình quân 67,6%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86%...

Bên cạnh  kết quả đạt được, trong công tác xây dựng tccsđ TSVM của Đảng bộ huyện Quảng Ninh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng tổ chức Đảng yếu kém, tổ chức hoạt động cầm chừng vẫn còn nhưng chưa có giải pháp chấn chỉnh kịp thời; việc vận dụng, cụ thể hóa nghị quyết cấp trên vẫn còn rập khuôn, máy móc ở nhiều tổ chức Đảng; tinh thần tự phê bình và phê bình một số nơi còn yếu...

Hội nghị đã thảo luận đề ra những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường xây dựng tccsđ TSVM trong thời gian tới, phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn TSVM; trên 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; có 100% chi bộ có quần chúng phải kết nạp được đảng viên...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã khen thưởng 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 5 năm liền (2011-2015).

H.Tr

 
O