.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiếu sáng và thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Thứ Ba, 22/03/2016, 13:37 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 22-3, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình về tình hình hoạt động 3 tháng đầu năm 2016 và công tác chuẩn bị đại hội cổ đông lần đầu. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động-Thương binh-Xã hội và Văn phòng UBND tỉnh.
A
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình là doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công ích thông qua các hợp đồng kinh tế về thu gom rác thải, điện chiếu sáng và một số dịch vụ khác trên địa bàn thàng phố Đồng Hới.
 
Trong 3 tháng đầu năm 2016, Công ty đã ký hợp đồng với UBND thành phố về điện chiếu sáng công cộng và vệ sinh môi trường. Theo đó, Công ty đảm nhận thu gom rác thải 16/16 xã, phường với 20.607 hộ, đạt 80% tổng số hộ trên địa bàn và thu gom rác thải ở 90/222 tuyến phố (đạt 40,5%). Về điện chiếu sáng, Công ty phục vụ chiếu sáng cho các tuyến đường đô thị Đồng Hới với chiều dài 117km, đạt 51% nhu cầu chiếu sáng trên địa bàn.
 
Về công tác cổ phần hóa (CPH), sau khi có quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt phương án CPH và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thành Công ty CP, Công ty đã hoàn thành bán CP ra bên ngoài, trong đó 100% cán bộ, viên chức và người lao động đều tham gia mua CP. Công ty cũng đã xây dựng dự thảo Điều lệ hoạt động và phương án sản xuất trong 5 năm đầu sau khi CPH. Đến thời điểm này, Công ty đã hoàn tất các công việc để tiến hành đại hội cổ đông thành lập Công ty CP, dự kiến vào đầu tháng 4-2016.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công nhân, viên chức của Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường và điện chiếu sáng. Đối với công tác chuẩn bị CPH, Công ty thực hiện đúng tiến độ đề ra. Thời gian tới, đơn vị cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND thành phố Đồng Hới để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án môi trường, hạ tầng đô thị và chống biến đổi khí hậu đúng lộ trình cam kết với nhà tài trợ. Bên cạnh đó, Công ty cần tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiếu sáng và thu gom rác thải trên địa bàn thành phố, ưu tiên điện chiếu sáng ở các tuyến phố chính, phố du lịch. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Đồng Hới tạo điều kiện hỗ trợ Công ty tổ chức thành công đại hội cổ đông lần đầu và tiếp tục duy trì hoạt động đạt hiệu quả, phục vụ các sự kiện lớn của thành phố Đồng Hới và tỉnh trong thời gian sắp tới.
 
P.V