.

Huyện ủy Bố Trạch: Triển khai nhiệm vụ năm 2016

Thứ Bảy, 05/12/2015, 12:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-12- 2015, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (khóa XXII) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và thông qua mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng: các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tình hình kinh tế-xã hội nhìn chung vẫn duy trì được đà phát triển; nông nghiệp được mùa, thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Năm 2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 196 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 4,3%; giải quyết việc làm cho 3.700 lao động.

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo các cấp ủy bám sát chương trình công tác thực hiện hoàn thành các chương trình kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đồng thời chuẩn bị chu đáo các nội dung và điều kiện tiến hành Đại hội đảng  bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát... được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả.

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, bố Trạch phấn đấu đưa tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 180 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3% và có trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh…

Thanh Hải