.

Ban CHQS thành phố Đồng Hới: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2015

Thứ Tư, 02/12/2015, 09:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Ban CHQS thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy-Ban CHQS thành phố; cán bộ, chiến sỹ trong toàn cơ quan, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường; đại diện Ban chỉ huy tự vệ trực thuộc Ban CHQS thành phố và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2015, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, Đảng ủy-Ban CHQS thành phố Đồng Hới đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Nổi bật là: Tham mưu tổ chức sớm, có chất lượng các hội nghị tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015; hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở; tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác xây dựng cơ sở vững mạnh. Tổ chức xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch bảo đảm cho các nhiệm vụ đầy đủ, kịp thời, chất lượng. Công tác SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được các cơ quan, đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công tác đảng, công tác chính trị có nhiều nét mới, chất lượng được nâng lên, nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; hoàn thành việc xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ; tham gia hội thi, hội thao đạt giải cao; thực hiện tốt chính sách xã hội trên địa bàn; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất hậu cần - kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ, bảo đảm an toàn giao thông; cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề xuất một số chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong những năm tiếp theo. Tại hội nghị các đồng chí trong Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã trao thưởng cho 38 tập thể, 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2015.

Nguyễn Đình Long
            (Ban CHQS thành phố Đồng Hới)