.

Triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016 và vụ đông xuân 2015-2016

Thứ Tư, 02/12/2015, 15:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 2-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và sản xuất đông xuân 2015-2016. Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, năm 2015 sản xuất nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thời tiết diễn biến phức tạp, hiện tượng El-Nino kéo dài từ đầu năm làm nhiều diện tích lúa bị chết và dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, thủy sản… Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là nông dân toàn tỉnh nên sản xuất nông nghiệp đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Cụ thể, cơ cấu nông lâm ngư nghiệp chiếm 24,6% GDP toàn tỉnh; giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 4,0% so với năm 2014; sản lượng lương thực 29,8 vạn tấn, đạt 106,7%, bằng 99,9% so với cùng kỳ; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 46,8% giá trị sản xuất nông nghiệp, đạt 103,2% kế hoạch, tăng 2,1% so với 2014; tổng sản lượng thủy sản đạt 69.005 tấn, đạt 121,1% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ; độ che phủ rừng 68%, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,3% năm 2014; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là 84,3%, tăng 5% so với 2014; có thêm 16 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 28 xã, chiếm 20,5% tổng số xã, vượt 0,5% kế hoạch…

Ngành Nông nghiệp cũng đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong sản xuất 2016 và sản xuất đông xuân 2015-2016, trong đó, chú trọng vào một số giải pháp cơ bản như: phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, giá trị; chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, bán công nghiệp, đảm bảo an toàn dịch bệnh; đẩy mạnh khai thác xa bờ; nuôi trồng theo hướng bền vững; tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; tăng cường công tác tưới tiêu, phòng chống hạn; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; tăng cường quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tại hội nghị, ngành Nông nghiệp cũng đã triển khai phương án ứng phó hạn hán vụ đông xuân 2015-2016 và năm 2016. Đại diện lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc ngành và các địa phương cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bổ sung về các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2016.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh một số vấn đề mà ngành Nông nghiệp cần quan tâm thực hiện trong sản xuất 2106, nhất là đối với vụ đông xuân 2015-2016, đó là: tiếp tục xác định chuyển đổi ngành nghề theo hướng chất lượng, giá trị đi đôi với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích; tăng quy mô cánh đồng mẫu lớn; chuyển đổi mạnh bộ giống, trong đó cần đưa nhiều giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; bằng mọi biện pháp quyết liệt không để diện tích sản xuất bị hạn hán; hoàn thiện lộ trình phát triển cây cao su; tăng cường công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, đặc biệt là đối với lĩnh vực trồng rau và chăn nuôi; thực hiện hiệu quả Quyết định 48 và Nghị định 67…

N.L