.

Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thứ Năm, 10/09/2015, 20:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-9, Sở Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan.

 

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) gồm: 26 chương, 443 điều (tăng 99 điều, bãi bỏ 6 điều, bổ sung mới 68 điều và sửa đổi 329 điều so với Bộ luật Hình sự hiện hành).

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong đó chú trọng vào các nội dung trọng tâm như: trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt có thời hạn…

Đồng thời, góp ý vào nội dung dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để hoàn thiện dự thảo báo cáo, bảo đảm chất lượng và kịp tiến độ.

Ngọc Hải