.
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương:

Khảo sát về công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thanh tra kinh tế-xã hội, giai đoạn 2011-2014

Thứ Bảy, 05/09/2015, 09:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-9, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc tại tỉnh Quảng Bình với nội dung khảo sát về kết quả phòng, chống tham nhũng; kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, giai đoạn 2011-2014. Chủ trì buổi làm việc với đoàn, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, từ năm 2011-2014, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 1.204 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế của các tổ chức, cá nhân 183.923 triệu đồng và 473.910m2 đất. Tỷ lệ thu hồi đối với các sai phạm đạt cao (tiền trên 80% và đất 100%). Các cuộc thanh tra về quy trình, thủ tục cơ bản tuân thủ theo các quy định của pháp luật về thanh tra; nội dung thanh tra  được thực hiện theo các quy định hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh uỷ và thực tiễn địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; đã đi sâu vào việc chấp hành chính sách, pháp luật và công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành.

Chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được nâng lên, hầu hết các kết luận thanh tra bảo đảm tính chính xác, khách quan, đúng pháp luật. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quy định xử lý sau thanh tra được chú trọng và có nhiều kết quả tiến bộ.

Về khảo sát kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ khi thành lập đến nay, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo đã xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt. Công tác chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai tích cực và mang lại hiệu quả nhất định trên cả hai mặt trận phòng và chống tham nhũng.

Quá trình triển khai đã chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng ở các bộ, ngành, địa phương. Việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng và phức tạp của Ban Chỉ đạo đã tác động tích cực đến công tác phòng, chống tham nhũng ở nhiều địa phương.

Với những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã mang lại những tác động tích cực đối với tỉnh ta trên lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng và hoàn thiện các quy định quản lý kinh tế-xã hội giúp phòng ngừa tham nhũng; triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng. Quá trình hoạt động, vai trò của cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (Ban Nội chính Trung ương) đã được khẳng định, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tập trung vào nội dung kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, giai đoạn 2011-2014 của tỉnh ta cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ để thời gian tới, công tác thanh tra kinh tế-xã hội đạt kết quả cao trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Chiến ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác thanh tra kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình thời gian qua, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra cũng như hiệu quả xã hội của công tác thanh tra...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Ngọc Chiến và đoàn công tác, đồng thời hứa sẽ khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện công tác thanh tra kinh tế-xã hội, góp phần mang lại hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo.

Ngọc Mai