.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW làm việc tại tỉnh Quảng Bình

Thứ Ba, 08/09/2015, 17:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-9, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị, làm trưởng đoàn; đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao là Phó trưởng đoàn cùng các thành viên. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban và Văn phòng Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo đó, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của cán bộ, công chức làm công tác pháp luật từ tỉnh đến cơ sở và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong 10 năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành 6 chỉ thị, 6 chương trình, 6 công văn để chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật. Từ tháng 5-2005 đến tháng 5-2015, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 637 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), HĐND huyện và UBND cấp huyện đã ban hành 1.127 văn bản QPPL; ở cấp xã là 13.303 văn bản. Các chủ trương, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương đã được thể chế hoá, cụ thể hoá kịp thời, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng cơ bản yêu cầu quản lý, điều hành của chính quyền địa phương bằng pháp luật.

Ban, ngành, địa phương đã tuân thủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL từ việc xây dựng chương trình đến tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến các ban, ngành, cơ quan trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được chú trọng. Các thiết chế xây dựng và thi hành pháp luật ở địa phương được quan tâm củng cố và kiện toàn. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp được điều chỉnh, sắp xếp lại để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền ngày càng được xác định rõ hơn.

Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật cơ bản bảo đảm về số lượng, chất lượng; tỉnh đã chú trọng đào tạo, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực làm công tác pháp luật của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết số 48-NQ/TW đặt ra và nhu cầu thực tiễn của địa phương. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên. Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị công của tỉnh, qua đó góp phần giữ vững ổn định về chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển.

Báo cáo đánh giá cũng nêu lên những bài học kinh nghiệm; các kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW; định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2016-2020.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn công tác đã có nhiều ý kiến nhằm làm sáng tỏ hơn những thành quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW tại tỉnh ta.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW cũng như việc chuẩn bị cho công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cần bổ sung và hoàn thiện một số nội dung để thời gian tới việc thực hiện Nghị quyết sẽ đạt kết quả cao hơn. Đồng chí cũng ghi nhận và tán thành những ý kiến đề xuất của tỉnh trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm triển khai có hiệu quả tại các địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết 48-NQ/TW.  Sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đặc biệt là trong 10 năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ở tỉnh ta và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn, đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chỉ đạo, góp phần đưa việc thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW đạt hiệu quả cao hơn.

Ngọc Mai