.

Đại hội đại biểu Hội làm vườn tỉnh lần thứ V

Thứ Hai, 10/08/2015, 08:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-8, Hội Làm vườn tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.

Ban chấp hành Hội Làm vườn tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ban chấp hành Hội Làm vườn tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2009-2014, tổ chức Hội Làm vườn các cấp luôn được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 265 chi hội, 92 tổ chức hội cơ sở. Toàn hội đã kết nạp mới 1.394 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 11.784 hội viên. Việc tổ chức sinh hoạt hội cơ sở đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và trở thành nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển sản xuất của hội viên.

Cũng trong nhiệm kỳ, hội đã tổ chức 665 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 32.500 lượt hội viên, phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tổ chức được 20 lớp dạy nghề với 610 hội viên tham gia...

Hội làm vườn các cấp đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên. Trong đó trọng tâm là phong trào “Làm VAC giỏi và tổ chức xây dựng hội vững mạnh”; “Nhân rộng điển hình tiên tiến làm kinh tế VAC, kinh tế trang trại giỏi”, thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, hình thành các vùng sản xuất tập trung. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội Làm vườn cũng gặp không ít khó khăn: Tổ chức hội phát triển không đồng đều, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc, vốn quỹ của hội còn rất ít... Đại hội đã bầu ra 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phạm Hà