.
Cục Thi hành án dân sự và Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Ký kết chương trình phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

Thứ Năm, 06/08/2015, 15:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (Cục THADS) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

Theo đó, các đơn vị của hai bên sẽ phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, rà soát, tổng hợp kết quả phân loại án và kết quả thi hành án dân sự liên quan đến BHXH; BHXH phối hợp với cơ quan THADS trong việc xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án, áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thi hành án; phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến công tác THADS.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, hai bên kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về thực hiện chính sách BHXH, THADS.

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa BHXH tỉnh và Cục THADS tỉnh trong công tác THADS liên quan đến BHXH; tạo điều kiện và hỗ trợ các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, trật tự an toàn, an sinh xã hội.

D.C.H