.

Cải cách hành chính là tiêu chí đánh giá thi đua tại các cơ quan, đơn vị và địa phương

Thứ Sáu, 31/07/2015, 14:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 31-7, UBND tỉnh tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã…

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích suất sắc trong công tác CCHC
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích suất sắc trong công tác CCHC.

Những năm qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác CCHC và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thường xuyên được đổi mới. Việc soạn thảo, góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản QPPL được các ngành quan tâm, bảo đảm tuân thủ đúng quy trình. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL, chỉ đạo Sở Tư pháp giúp cơ quan soạn thảo hoàn thiện hơn các dự thảo văn bản QPPL; kịp thời phát hiện các văn bản ban hành chưa phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đã góp phần hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách.

Từ đầu năm 2012 đến hết tháng 5-2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiến hành rà soát 3.151 lượt văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo chuyên đề lĩnh vực với 465 lượt nghị quyết, 2.006 lượt quyết định, 680 lượt chỉ thị... Từ đầu năm 2011 đến ngày 31-3-2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo tự kiểm tra 154 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 346 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra, hầu hết các văn bản QPPL đều được ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại được quan tâm đúng mức. Trong giai đoạn 2011-2015, các sở, ban, ngành đã trình UBND tỉnh ban hành 4 quyết định QPPL quy định 27 TTHC. Các TTHC ngày càng được đơn giản hóa, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã sửa đổi, bổ sung, thay thế 1.216 TTHC; bãi bỏ 379 thủ tục; công bố mới 565 TTHC, giảm tổng số TTHC được công bố và đang có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh xuống còn 1.557 thủ tục. Từ năm 2012 đến tháng 3-2015, toàn tỉnh tiếp nhận 3.075.186 hồ sơ TTHC, đã giải quyết được 3.039.348 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn chiếm 98,24%. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến nay toàn tỉnh có 11/20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 155/159 xã, phường, thị trấn thực hiện và duy trì cơ chế một cửa; 7/8 đơn vị cấp huyện và 2/159 xã, phường thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại.

Việc thi tuyển công chức, viên chức (CCVC) được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, công bằng, dân chủ. Chất lượng cán bộ, CCVC có trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công việc. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã thực hiện tuyển dụng 367 CC vào làm việc trong bộ máy Nhà nước. Từ tháng 7-2012 đến nay, toàn tỉnh đã tuyển dụng được 4.630 VC. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CCVC được thực hiện thường xuyên, đúng quy định.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 40 nhân tài, tuyển dụng 42 sinh viên bố trí ở các cơ quan hành chính, xét tuyển 57 sinh viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học, tỉnh đã tuyển chọn 279 em bố trí về làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Bố trí 3.597 cán bộ, CC ở cấp xã, trong đó có 1.700 cán bộ và 1.897 CC...

Trong thời gian tới, tỉnh ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC có phẩm chất, năng lực; xây dựng các cơ quan Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác CCHC, đồng thời nêu lên những khó khăn hạn chế nhất định. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã cần tập trung thực hiện những vấn đề sau: thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương nhằm triển khai thực hiện thống nhất; người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp phụ trách CCHC và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên về kết quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình phụ trách.

Đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính theo quy định. Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở các cơ quan hành chính. Nâng cao chất lượng cán bộ, CCVC làm công tác CCHC, nhất là những người làm việc tại trung tâm giao dịch một cửa, một cửa liên thông. Đưa CCHC làm tiêu chí đánh giá thi đua tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các sở, ban ngành liên quan phải tập trung, làm tốt hơn nữa công tác CCHC; chú trọng thông tin, tuyên truyền công tác CCHC, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của công dân trong lĩnh vực này…

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 14 tập thể, 15 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác CCHC.

Xuân Vương