.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Ba, 14/07/2015, 21:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Như tin đã đưa, ngày 13-7, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 14-7, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

>> Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng lớn mạnh

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020

 Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, thông qua nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIV gồm 13 đồng chí. Như vậy, Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 có số lượng 15 đồng chí, trong đó có 13 đồng chí do Đại hội bầu. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban chấp hành đảng bộ quân sự tỉnh. Đồng chí Lương Ngọc Bính tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIV đã bầu 4 đồng chí vào Ban Thường vụ gồm: Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Thượng tá Nguyễn Văn Man, Đại tá Lê Hồng Văn và Thượng tá Lê Văn Vỹ. Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí. Đại tá Lê Hồng Văn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã thống nhất bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đã tập trung đánh giá, khẳng định đúng ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ nhiệm kỳ qua; đồng thời rút ra được nguyên nhân và bài học kinh nghiệm thiết thực làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục lãnh đạo, điều hành lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đại hội yêu cầu các đại biểu, cấp ủy, tổ chức Đảng nhanh chóng quán triệt và triển khai thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh trong chặng đường lịch sử 70 năm qua và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIII.

Nguyễn Hoàng