.

HĐND huyện Bố Trạch khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 12

Thứ Hai, 13/07/2015, 14:55 [GMT+7]
(QBĐT) -Trong 2 ngày 13 và 14-7, HĐND huyện Bố Trạch khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 12.
 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được tiếp thu 12 báo cáo liên quan đến công tác hoạt động của HĐND và các ban của HĐND huyện; báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; các báo cáo của Ban Kinh tế-Xã hội, Uỷ ban MTTQVN huyện...; Tờ trình về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoàn Lão và các vùng phụ cận đến năm 2030.
 
Theo đó, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng 6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế-xã hội của huyện vẫn duy trì sự phát triển ổn định và đạt những kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Cụ thể: sản lượng lương thực 36.117 tấn (đạt 110,4% KH vụ đông-xuân và tăng 1,3% so với cùng kỳ); sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 9.414,5 tấn (tăng 8,1% so với cùng kỳ); sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Lĩnh vực giáo dục-đào tạo được chú trọng nâng cao về mặt chất lượng; công tác đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm đẩy mạnh...
 
Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Bố Trạch có 2 xã gồm Hoàn Trạch và Hải Trạch đã đạt chuẩn xã nông thôn mới và đang chỉ đạo tiếp các xã Đại Trạch, Trung Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phấn đấu cán đích nông thôn mới trong năm 2015.
 
Kỳ họp HĐND huyện Bố Trạch lần thứ 12 khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.
 
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gồm: tờ trình của Thường trực HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND  đối với ông Đoàn Công Nhân (Ban Chỉ huy quân sự huyện); dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030 và nâng cấp Hoàn Lão lên đô thị loại IV; dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước của huyện năm 2014; dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách huyện; dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh năm 2015.
 
Thanh Hải