.

Ban Chỉ đạo 138/CP triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thứ Ba, 14/07/2015, 22:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 14-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 tại 63 điểm cầu trên cả nước. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

6 tháng đầu năm 2015, Ban Chỉ đạo 138/CP ở Trung ương và các địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết 63 của Quốc hội, Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2015. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng; công tác xây dựng hệ thống pháp luật được thực hiện quyết liệt và đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của từng bộ, ngành, địa phương.

Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan chức năng đã làm giảm mức độ phức tạp của tội phạm có tổ chức (trên 38,06% số băng nhóm bị triệt phá). Hầu hết các loại án nghiêm trọng đều giảm như: tội phạm giết người cướp tài sản giảm 15,63%; giết người giảm 22,89%; cướp giật tài sản giảm 12,21%...; tội phạm hình sự giảm trên 3%, một số loại tội phạm giảm sâu. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường và hiệu quả hơn. Do vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2015 có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: tình hình tội phạm tuy đã được kiềm chế và giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng về tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; các bộ, ban, ngành tham gia chưa tích cực, chưa đồng bộ; nhiều vướng mắc liên quan đến các bộ, ngành chưa được giải quyết kịp thời; chính sách pháp luật hình sự có nhiều quan điểm chưa thống nhất.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Ban Chỉ đạo 138 các bộ, ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, nhất là đại hội Đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của đất nước; tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015; nghiên cứu đề xuất Chính phủ có chương trình, kế hoạch tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020; tiếp tục nghiên, cứu đề xuất Quốc hội xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức điều tra hình sự, Luật tạm giam tạm giữ và một số văn bản quy phạm pháp luật còn vướng mắc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, cá nhân phòng, chống tội phạm hiệu quả và bền vững; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm…

Tại hội nghị các địa phương đã tập trung thảo luận về thực trạng, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và trách nhiệm của các Ban Chỉ đạo 138 ở các địa phương đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời gian tới, các bộ, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo đã đề ra nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; nêu cao trách nhiệm cá nhân, đơn vị, tổ chức, lực lượng chuyên trách; đẩy nhanh công tác truy tố, xét xử tội phạm; đổi mới nâng cao một bước về phương tiện, lực lượng đấu tranh, phòng chống tội phạm; các địa phương cần huy động mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt mặt trận các cấp, các đoàn thể xã hội trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia phòng, chống tội phạm; tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao; phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Quốc hội đã giao. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trong thời gian tới, tất cả các địa phương cần chủ động có phương án bảo vệ đại hội Đảng các cấp.

Dương Công Hợp