.

Hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ Chính phủ

Thứ Hai, 29/06/2015, 16:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương phiên họp thường kỳ Chính phủ 6 tháng đầu năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan...

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Quảng Bình.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình.

Hội nghị nghe và thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia...

Trong 6 tháng đầu năm 2015, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước. Kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Tăng trưởng GDP quý II cao hơn quý I và tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt mức tăng cao nhất (6,28%) trong vòng 5 năm trở lại đây. Công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá. Tín dụng tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước; mặt bằng lãi suất duy trì ở mức ổn định và giảm so với cuối năm 2014, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động thêm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh; cán cân thanh toán tổng thể thặng dư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn cùng kỳ năm trước.

Giải ngân vốn FDI đạt khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ cho đầu tư sản xuất kinh doanh và xuất khẩu tăng. Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Báo cáo cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên là tăng trưởng khu vực nông nghiệp và thủy sản đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước; xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước giảm so với cùng kỳ; kết quả giảm nghèo ở một số địa phương chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao…

Đối với tỉnh Quảng Bình, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2015 có những chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,9%; sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, vụ đông xuân được mùa, sản lượng lương thực vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách trên địa bàn 1.390 tỷ đồng (dự toán cả năm 2.500 tỷ đồng), bằng 56% dự toán địa phương; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là một số công trình trọng điểm; lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tiến bộ; quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, nhìn lại 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được điều hành theo mục tiêu, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, an sinh xã hội được bảo đảm…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bám sát vào nội dung Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để đóng góp ý kiến, trong đó hết sức lưu ý tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp “làm sao, làm thế nào, làm gì để đạt được kết quả cao hơn so với những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm”. Nêu rõ tinh thần chung là các bộ, ngành, địa phương phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, trước nền kinh tế, phấn đấu quyết liệt hơn nữa, thực hiện hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương có những đánh giá thẳng vào kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết này, làm rõ những mặt còn hạn chế, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết.

Tr.T