.

Nâng cao tiếp cận toàn diện tới sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình

Thứ Tư, 24/06/2015, 16:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 23-6, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Vụ Kinh tế-Đối ngoại (Bộ Kế hoạch-Đầu tư) và Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc về tình hình thực hiện các nội dung của dự án VNM8P09 (tăng cường hệ thống y tế Quảng Bình nhằm nâng cao tiếp cận toàn diện tới sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình cho vị thành niên/thanh niên của tỉnh Quảng Bình). Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban quản lý dự án chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Dự án VNM8P09 có thời gian triển khai thực hiện tại tỉnh ta trong 5 năm, từ tháng 12-2012 đến 12-2016 với tổng vốn dự kiến 1.627.000USD. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án là vị thành niên, thanh niên và nhóm cán bộ làm công tác quản lý, cung cấp thông tin, dịch vụ sức khoẻ sinh sản (SKSS), kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ), biện pháp tránh thai (BPTT) và cán bộ cộng đồng làm việc trực tiếp với vị thành niên, thanh niên và thị xã Ba Đồn).

Mục tiêu của dự án là tăng cường hệ thống y tế của Quảng Bình nhằm giảm nhu cầu chưa được đáp ứng tại các địa bàn của dự án về SKSS/KHHGĐ/BPTT của vị thành niên, thanh niên... Theo đó, dự án sẽ triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ cho việc cung cấp thông tin và dịch vụ về SKSS/KHHGĐ/BPTT cho vị thành niên, thanh niên; nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ về SKSS và kiến thức, thái độ, hành vi về SKSS/KHHGĐ/BPTT cho vị thành niên, thanh niên.

Trong giai đoạn 2015-2016, dự án sẽ tập trung vào hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, giám sát các chương trình DS/KHHGĐ liên quan đến cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc SKSS, tăng khả năng đáp ứng về các dịch vụ SKSS/KHHGĐ/BPTT cho vị thành niên, thanh niên. Từ sự hỗ trợ của dự án, tỉnh ta đã xây dựng được đội ngũ giảng viên nồng cốt tuyến tỉnh cho lĩnh vực y tế, SKSS và truyền thông DS/KHHGĐ; đào tạo mạng lưới nhân lực y tế các tuyến tỉnh, huyện, xã; hỗ trợ xây dựng đề án sử dụng cô đỡ thôn bản trong hệ thống y tế... Tuy nhiên, dự án còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc cắt giảm, thay đổi ngân sách tài trợ liên tục đã làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện dự án tại Quảng Bình và mong muốn Vụ Kinh tế-Đối ngoại và Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc xem xét để có chủ trương phân bổ nguồn vốn hợp lý giúp Quảng Bình triển khai dự án có hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan sớm bố trí nguồn vốn đối ứng để đảm bảo thực hiện các hoạt động dự án và cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ban quản lý dự án VNM8P09 và Sở Giáo dục-Đào tạo, Trường Đại học Quảng Bình… để  thực hiện các nội dung, chương trình của dự án, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Các đại biểu đến từ Vụ Kinh tế-Đối ngoại, Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc, Sở Y tế, Sở Giáo dục-Đào tạo… đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời trao đổi, thảo luận nhằm xây dựng các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của dự án trong thời gian tới.

P.V