.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành Kế hoạch-Đầu tư, giai đoạn 2010-2015

Thứ Sáu, 26/06/2015, 16:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 25-6, Sở Kế hoạch-Đầu tư tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kế hoạch-Đầu tư giai đoạn 2010-2015 và tổ chức tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2010-2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình giai đoạn 2010-2015
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Kế hoạch-Đầu tư Quảng Bình, giai đoạn 2010-2015.

Từ năm 2010-2015, công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện về thi đua, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến của ngành Kế hoạch-Đầu tư tỉnh ta đã có nhiều đổi mới. Các nội dung cơ bản của Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, tỉnh... đã được Sở Kế hoạch-Đầu tư triển khai phổ biến đầy đủ, kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Hầu hết những cách làm hay, sáng kiến mang lại hiệu quả cao đã được Sở Kế hoạch-Đầu tư tiến hành tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, qua đó tạo ra một khí thế thi đua yêu nước rất sôi nổi, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngành, góp phần tích cực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh...

Báo cáo của Sở Kế hoạch-Đầu tư cho biết, trong 5 năm qua (2010-2015), toàn đơn vị đã tích cực phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực...; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và các địa phương nhiều quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020; Quy hoạch vùng Nam Hà Tỉnh-Bắc Quảng Bình đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020...

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch-Đầu tư còn triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện việc quản lý, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tổng thể toàn tỉnh, các ngành, địa phương; chú trọng quản lý, giám sát các quy hoạch chi tiết, quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, quy hoạch vùng, quy hoạch xã, phường, thị trấn, các điểm dân cư ở những trục đường quan trọng để làm cơ sở cho công tác kêu gọi đầu tư...

Đặc biệt, năm 2014, Sở Kế hoạch-Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) nhằm hướng dẫn cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Liên tục từ năm 2011-2014, Quảng Bình đứng đầu cả nước về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Đây là một thành quả rất đáng tự hào mà trong đó có vai trò đóng góp không nhỏ từ đội ngũ những người làm công tác ngành Kế hoạch-Đầu tư tỉnh ta...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Kế hoạch-Đầu tư. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Kế hoạch-Đầu tư như: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội trên địa bàn; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu..., thời gian qua, đội ngũ các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Kế hoạch-Đầu tư tỉnh ta đã ra sức thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao một cách khá xuất sắc, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội...

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước, tỉnh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Sở Kế hoạch-Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh kêu gọi được rất nhiều dự án quan trọng đầu tư vào địa bàn Quảng Bình, nhờ đó mà bức tranh phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà đã có sự khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua hàng năm...

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu, thời gian tới, ngành Kế hoạch-Đầu tư cần đẩy mạnh việc đơn giản hoá thủ tục hành chính; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xã hội hoá ở một số lĩnh vực đầu tư...

Nhân dịp này, Sở Kế hoạch-Đầu tư vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Kế hoạch-Đầu tư Quảng Bình giai đoạn 2010-2015.

Văn Minh