.

Tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp

Thứ Năm, 25/06/2015, 17:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 25-6, Sở Nông nghiệp-PTNT tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2010-2015; tiến hành tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan...

Đồng chí Trần Văn Tuân trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thấm nhuần lời dạy của Người "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", những năm qua, đội ngũ những người đang công tác trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh ta đã nhiệt tình hưởng ứng, ra sức thi đua  tích cực, nhờ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực như: chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, thú y...

Đặc biệt, 5 năm qua (2010-2015), Sở Nông nghiệp-PTNT đã có nhiều đổi mới trong phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện, giá trị và hiệu quả; gắn thi đua phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới... Việc chú trọng hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành Nông nghiệp đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đối với phong trào thi đua "Dân vận khéo", thời gian qua, Sở Nông nghiệp-PTNT luôn quan tâm và chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong toàn ngành. Xem trọng việc tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên để từ đó nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, tác dụng của công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời gắn phong trào thi đua "Dân vận khéo" với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...

Tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" của ngành Nông nghiệp có Chi cục Kiểm lâm là điển hình trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, ngăn chặn chặt phá rừng, săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và lâm sản trái phép; Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản là điển hình trong công tác tham mưu, vận động bà con ngư dân đóng mới, cải hoán tàu vươn khơi bám biển xa , góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được trong phong trào thi đua của ngành Nông nghiệp-PTNT thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: 5 năm qua, ngành Nông nghiệp-PTNT tỉnh ta đã phát động rất nhiều phong trào thi đua như: tích cực đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm và nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn; đưa các bộ giống có chất lượng và năng suất vào gieo trồng; chuyển đổi rừng trồng kém hiệu quả, rừng nghèo kiệt sang trồng cao su và các loại cây khác có giá trị kinh tế cao... Từ những phong trào thi đua nói trên, đã xuất hiện các nhân tố, điển hình mới rất tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, tỉnh...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, ngành Nông nghiệp cần thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi; tiếp tục đổi mới các nội dung, hình thức thi đua; chú trọng nhân rộng, phát hiện và tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến hơn nữa; đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức của ngành cần phát huy vai trò của mình, thực sự là những nhân tố quan trọng, gắn bó với nông dân, với người sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" mà trọng tâm là xây dựng và nhân rộng các điển hình trong phong trào này; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt phương châm "Sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin"...

Nhân dịp này, đồng chí Phan Văn Khoa, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp; Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn trao tặng bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp; nhiều tập thể, cá nhân khác vinh dự được Bộ Nông nghiệp-PTNT, Sở Nông nghiệp-PTNT tặng bằng khen, giấy khen...

Văn Minh