.

Hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý hoạt động đài truyền thanh cơ sở

Thứ Bảy, 09/05/2015, 11:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 8-5, Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý hoạt động đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Sở Thông tin-Truyền thông.
Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Sở Thông tin-Truyền thông.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 98 đài truyền thanh cơ sở (79 đài không dây, 19 đài có dây), với chức năng là công cụ thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và là phương tiện điều hành của cấp ủy, chính quyền xã.

Tuy vậy, hệ thống đài truyền thanh cơ sở đang tồn tại nhiều hạn chế và bất cập. Chính vì vậy, việc hướng dẫn tổ chức, quản lý hoạt động đài truyền thanh cơ sở là nhiệm vụ quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến 3 chuyên đề: tổ chức hoạt động đài truyền thanh cơ sở; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở; duy trì, vận hành đài truyền thanh cơ sở. Thông qua 3 chuyên đề này sẽ góp phần hỗ trợ các đại biểu, nhất là những người hoạt động trực tiếp ở đài truyền thanh cơ sở có thêm kiến thức để nâng cao hiệu quả công tác và khả năng tuyên truyền.

Để hệ thống đài truyền thanh cơ sở phát huy được vai trò trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước và những sự kiện quan trọng sắp diễn ra như: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng... các xã, phường, thị trấn sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đổi mới công tác chỉ đạo tuyên truyền, định hướng thường xuyên nội dung và thời lượng thông tin tuyên truyền đối với hệ thống truyền thanh cơ sở; tiếp tục kiện toàn cán bộ phụ trách, quản lý hệ thống truyền thanh...

Đ.Nguyệt