.

Thẩm định đề án sắp xếp Công ty TNHH MTV Lệ Ninh và Công ty TNHH MTV LCN Long Đại

Thứ Năm, 07/05/2015, 14:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 7-5, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đổi mới doanh nghiệp đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lệ Ninh và Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại để thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới 2 đơn vị này. Cùng dự có các thành viên Ban đổi mới doanh nghiệp tỉnh...

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lệ Ninh.

Theo đề án của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh, đơn vị sẽ sắp xếp lại trên tinh thần giữ nguyên các ngành nghề hiện có. Trong đó, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là trồng, chăm sóc, khai thác cây cao su; chế biến và kinh doanh sản phẩm mủ cao su.

Về mô hình quản lý, áp dụng mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty; giữ nguyên các đơn vị trực thuộc hiện có. Tiến hành cổ phần hoá (CPH) Công ty, trong đó Nhà nước nắm giữ 64,9% vốn chi phối, trong tổng số 110 tỷ đồng nguồn vốn hiện có.

Về phương án sử dụng đất, Công ty sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, đẩy mạnh việc chuyển đổi đất rừng trồng và đất rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su theo quy hoạch và kế hoạch được phê duyệt. Tiến hành rà soát, đo đạc diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng để làm thủ tục trả về địa phương quản lý theo quy định của Nhà nước. Về lao động, đơn vị hiện có 735 người, sau khi CPH sẽ dôi dư 22 người giải quyết nghỉ theo chế độ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đề nghị Công ty TNHH MTV Lệ Ninh phải thu hồi công nợ trước khi CPH, cần thực hiện bán một số tài sản sử dụng hiệu quả chưa cao như: nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm ở Đồng Hới, Xí nghiệp chăn nuôi và Nhà máy chế biến thức ăn, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện đề án.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đổi mới doanh nghiệp đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại để thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới công ty này.

Theo đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại, thì đơn vị này sẽ chuyển đổi theo mô hình Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Sau khi chuyển đổi, Công ty sẽ tập trung vào các ngành nghề sản xất chính là: trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng; trồng, chăm sóc, chế biến mủ cao su; khai thác gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng; chế biến, kinh doanh gỗ lâm sản các loại; khai thác, chế biến nhựa thông.

Đối với đất sản xuất, hiện tại Công ty sử dụng 91.834ha, trong đó rừng phòng hộ 9.775ha, rừng sản xuất và đất sản xuất 82.058ha, còn lại 12.681ha sẽ giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Về lao động, hiện tại Công ty có 751 người, sau khi sắp xếp sẽ có 32 người giải quyết theo chế độ dôi dư.

Về tổ chức bộ máy của Công ty cơ bản vẫn giữ nguyên, bao gồm: Chủ tịch kiêm Giám đốc và 3 Phó giám đốc. Văn phòng Công ty có 4 phòng, ban nghiệp vụ, 9 đơn vị trực thuộc và thành lập mới Nhà máy chế biến gỗ cao su. Ngoài ra, Công ty còn góp vốn, giữ quyền chi phối với Công ty CP chế biến nhựa thông QB và Công ty CP chế biến lâm sản xuất khẩu Quảng Đông.

Về nguồn vốn, tại thời điểm này, vốn điều lệ của Công ty là 136,9 tỷ đồng, sau khi tái cơ cấu Công ty sẽ đầu tư thêm nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Sau khi nghe các thành viên Ban đổi mới doanh nghiệp tham gia ý kiến và giải trình của lãnh đạo Công ty, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng ý với các phương án chuyển đổi và lưu ý Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại cần rà soát để có sự bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, nhất là số lao động đưa đi đào tạo để tiếp tục sử dụng; yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tiến độ thời gian của Chính phủ đề ra.

H.Q