.

Đẩy nhanh tiến trình đổi mới hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp

Thứ Tư, 06/05/2015, 15:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 6-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Tham dự tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và 4 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn...

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình.

Báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, thực hiện  Nghị quyết 30 ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Chính phủ đã có chương trình 686 và Nghị định 118 ngày 17-12-2014 để triển khai. Theo kế hoạch, đến hết quý IV-2014 phải hoàn thành hệ thống văn bản triển khai và hết quý I-2015 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc triển khai còn chậm tiến độ so với kế hoạch. Đến nay, còn 6 văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành chưa được ban hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương, bộ ngành còn thể hiện sự lúng túng, thiếu hiệu quả…

Tại hội nghị, Phó ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp Phạm Quốc Doanh giới thiệu một số nét chính, những nội dung cơ bản của Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Nghị định 118 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thuận lợi, hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh đến đối tượng áp dụng; hướng sắp xếp và đổi mới mô hình hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp; hướng hoạt động sau khi chuyển đổi, các trường hợp giải thể; công tác quản lý và sử dụng đất; các cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp…

Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp đề nghị trong quý II này, các bộ, ngành phải hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn cần tập trung triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ, trong quá trình triển khai thực hiện, cần tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, nếu có nội dung nào quá khó thì phải báo cáo sớm để Ban Chỉ đạo có hướng xử lý; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp…

Tại Quảng Bình, hiện có 4 công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn nhà nước (Công ty TNHH MTV LCN Long Đại, Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh). Vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo 4 doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đề án phát triển sản xuất, phương án chuyển đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp dựa trên tinh thần phải bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng-an ninh; ngành NN-PTNT soát xét, đánh giá lại chất lượng các loại rừng; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xây dựng phương án trình Trung ương theo hướng đảm bảo chất lượng.

Tr.T