.

Hội thảo nâng cao vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 09/05/2015, 11:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-5, tại TP Đồng Hới, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo nâng cao vai trò của người dân trong XDNTM; định hướng chương trình giai đoạn 2016-2020 và góp ý vào Dự thảo sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM. Tham dự có các đại biểu đến từ 12 tỉnh, thành phố ở vùng Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Trên cơ sở đánh giá một số kết quả nổi bật của cả nước về Chương trình MTQGXDNTM thời gian qua, hội thảo đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận về cách thức tiếp tục nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia XDNTM; tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù và triển khai nguồn vốn trái phiếu Chính phủ có hiệu quả; tìm biện pháp, giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình XDNTM tại các địa phương...

Cũng tại hội thảo, đại diện Văn phòng điều phối Chương trình MTQGXDNTM Trung ương đã đưa ra định hướng Chương trình MTQGXDNTM giai đoạn 2016-2020; tổ chức cho các đại biểu thảo luận, góp ý vào Dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM và Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã sau đạt chuẩn NTM...

Tham dự hội thảo, Văn phòng điều phối Chương trình MTQGXDNTM tỉnh Quảng Bình đã có tham luận khá chi tiết, cụ thể liên quan tới vấn đề nâng vai trò của người dân trong XDNTM; định hướng chương trình giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Quảng Bình...

Theo đó, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2016-2020, cả tỉnh phấn đấu có thêm 40 xã đạt NTM và đến hết năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 68 xã (50% tổng số xã) đạt NTM; có tối thiểu 2 huyện đạt huyện NTM; cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân nông thôn như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá xã...

Văn Minh