.

Hội thảo khoa học "Ngành Dân vận Quảng Bình những chặng đường xây dựng và trưởng thành (1930-2014)"

Thứ Ba, 12/05/2015, 21:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 12-5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học "Ngành Dân vận Quảng Bình những chặng đường xây dựng và trưởng thành (1930-2014)".

 

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo
Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Đây là đề tài thuộc chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh, có mục tiêu nghiên cứu làm rõ quá trình xây dựng và trưởng thành, những đóng góp quan trọng của ngành Dân vận Quảng Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ lịch sử cách mạng.

Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý làm cơ sở lý luận và thực tiễn để tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong những năm tới trên địa bàn tỉnh. 

Đề tài được nghiên cứu hoàn toàn mới. Ở tỉnh ta, đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và đầy đủ vấn đề này mà chỉ được đề cập chung trong các nghiên cứu về lịch sử của Đảng bộ tỉnh và lịch sử của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu đã góp ý một cách khá toàn diện, tập trung vào một số vấn đề về sự hình thành và phát triển của hệ thống cơ quan tham mưu công tác dân vận của cấp ủy Đảng; những đóng góp quan trọng của ngành Dân vận tỉnh Quảng Bình; kinh nghiệm trong công tác tham mưu của ngành Dân vận; các luận cứ khoa học, các sự kiện lịch sử, những nhận định, đánh giá, những vấn đề thực tiễn về công tác Dân vận.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và đóng góp, Ban Dân vận sẽ tiếp tục bổ sung để hoàn thiện đề tài.

Diệu Hương