.

Quảng Bình nằm trong tốp đầu cả nước về chỉ số PAPI

Thứ Sáu, 24/04/2015, 11:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Lê Văn Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2014 tỉnh Quảng Bình đứng trong tốp đầu cả nước về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI).

Chỉ số PAPI năm 2014 là kết quả nghiên cứu và khảo sát trên phạm vi toàn quốc của Chương trình nghiên cứu PAPI thường niên, do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc thực hiện. Các tổ chức này đã khảo sát nghiên cứu dựa trên trải nghiệm của 13.552 người dân được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là công cụ phản ánh tiếng nói chung của người dân về mức độ hiệu quả của bộ máy Nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ của chính quyền các cấp, đồng thời tạo động lực để lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công với mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Chỉ số PAPI được chấm điểm dựa trên 6 lĩnh vực gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công.

Theo Bảng tổng hợp kết quả Chỉ số PAPI 2014, tỉnh Quảng Bình có 5 lĩnh vực ở nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất là công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Riêng lĩnh vực tham gia của người dân ở cấp cơ sở thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao.

Được biết, năm 2014 là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Quảng Bình nằm trong tốp đầu cả nước về Chỉ số PAPI.

Tr.T