.

Kịp thời chỉ đạo chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà chống lũ

Thứ Sáu, 17/04/2015, 17:37 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 16-4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ II năm 2015 do đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.
Trong quý I-2015, Ngân hàng CSXH tỉnh đã huy động vốn được 67,8 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch; doanh số cho vay đạt 131,2 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; doanh số thu nợ đạt 118,7 tỷ đồng, tăng 21,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đến ngày 31-3-2015 đạt 2.184,6 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với đầu năm; tập trung chủ yếu vào các chương trình như vay hộ cận nghèo, học sinh-sinh viên, cho vay vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…
 
Kết quả về tài chính, tổng thu đạt 42,7 tỷ đồng, tăng 2,3 tỷ so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là thu lãi cho vay; tổng chi 14,5 tỷ đồng, tăng 0,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
 
Bên cạnh đó, công tác xử lý nợ, nâng cao chất lượng tín dụng được tiếp tục đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt về tận cơ sở các xã, phường trong toàn tỉnh. Ngân hàng CSXH cơ sở thường xuyên chủ động tham mưu cho Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cùng cấp trong việc chỉ đạo các tổ chức phối hợp, nâng cao chất lượng tín dụng; đồng thời thường xuyên phân tích nguyên nhân các khoản nợ quá hạn để có biện pháp xử lý phù hợp.
 
Thời gian tới, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp; tiếp tục triển khai tốt kế hoạch tín dụng, tài chính năm 2015; nâng cao năng lực cho cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát toàn hệ thống mạng lưới của Ngân hàng; tập trung tuyên truyền, phản ánh gương sáng, điển hình tiên tiến là những cán bộ trong hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh…
 
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần làm trong quý II-2015 như: bám sát các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặc biệt là vấn đề hộ nghèo, hộ cận nghèo để có chính sách thực hiện phù hợp, hiệu quả; kịp thời chỉ đạo chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà chống lũ để phòng chống lụt bão trong thời gian tới; tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại qua các đợt kiểm tra. Ngân hàng CSXH tỉnh cần quan tâm xử lý nợ giúp người nghèo có điều kiện trả nợ và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng mạng lưới…
 
Lê Mai