.

Triển khai, phổ biến Luật Xuất bản 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Ba, 26/08/2014, 16:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 26-8, Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức triển khai, phổ biến Luật Xuất bản 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự có đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan; các cơ sở phát hành, xuất bản phẩm, photocopy trên địa bàn tỉnh và các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Qua hơn 7 năm thi hành Luật Xuất bản 2008 đã tạo hành lang pháp lý tương đối thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển cả về chất lượng và số lượng, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng đa dạng cho nhân dân.

Tuy nhiên, trong xu thế mới hiện nay, Luật Xuất bản 2008 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn về hoạt động xuất bản, ngày 20-11-2012, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Xuất bản mới (gọi là Luật Xuất bản 2012).

Luật Xuất bản 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2013, gồm có 6 Chương, 54 điều, đã quy định cụ thể, chi tiết và bao quát về nhiều lĩnh vực như: xuất bản phẩm; in xuất bản phẩm; phát hành xuất bản phẩm; và đặc biệt là lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm điện tử…

Theo đó, nhà xuất bản, tổ chức và cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử phải bảo đảm các điều kiện về năng lực thiết bị, công nghệ để thực hiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử và để ngăn chặn việc sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm điện tử nhằm quản lý hoạt động này một cách hiệu quả hơn. Đồng thời việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Việc chuyển xuất bản phẩm điện tử sang xuất bản phẩm in để phổ biến tới nhiều người phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu một số nội dung cơ bản Quy định về hoạt động in; Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản .

D.C.Hợp