.

Tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 phục vụ cải cách hành chính

Thứ Hai, 25/08/2014, 16:27 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 25-8, Sở Khoa học-Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 phục vụ cải cách hành chính
Toàn cảnh hội nghị tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 phục vụ cải cách hành chính.
ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành, có thể áp dụng cho mọi đối tượng sản xuất, kinh doanh, hành chính công. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong các cơ quan hành chính được thực hiện thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để cơ quan hành chính Nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc trong nội bộ cơ quan, nâng cao năng suất chất lượng dịch vụ công, hiệu quả công tác quản lý.
 
Tại tỉnh ta, từ năm 2008 đến nay, đã có 7 huyện, thành phố và 17 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được bố trí kinh phí để xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. 17 cơ quan và 5 huyện, thành phố được cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, việc áp dụng chưa đảm bảo đúng tiến độ so với kế hoạch đề ra, toàn tỉnh hiện có 20/44 cơ quan, đơn vị thuộc diện phải áp dụng nhưng chưa thực hiện, bởi chưa được bố trí kinh phí theo kế hoạch. Một số đơn vị chưa thường xuyên đánh giá nội bộ theo định kỳ, chưa sửa đổi, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật...
 
Hội nghị tập huấn dưới sự chủ trì của báo cáo viên giàu kinh nghiệm đến từ Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng sẽ phổ biến các kiến thức cơ bản nhất về TCVN ISO 9001:2008 thông qua chia sẻ những bài học thực tiễn ở các địa phương trong cả nước, qua đó, kỳ vọng tạo được sự chuyển biến tích cực trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan Nhà nước ở tỉnh ta.
 
Mai Nhân