.

Thay đổi 7 thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Thứ Tư, 27/08/2014, 10:52 [GMT+7]

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thay đổi một số thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn sẽ thay ông Nguyễn Thành Hưng làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Về Ủy viên Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn thay bà Nguyễn Thị Xuân Thu; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương thay ông Sơn Minh Thắng; Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ thay ông Trương Minh Tuấn; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng thay ông Hoàng Ngọc Thanh; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Long Hải thay ông Dương Văn An; Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Thị Thu Hằng thay ông Phạm Gia Túc làm Ủy viên Hội đồng.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện hoàn thiện thể chế pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, ban hành và kiểm tra, đôn đốc chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước hằng năm, từng thời kỳ, gắn với xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính.

Đồng thời, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật; việc xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; các giải pháp để huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước trong việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật...

Theo Phương Nhi (Chinhphu.vn)