.

Đại hội Hội Địa chất tỉnh Quảng Bình khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019

Thứ Bảy, 09/08/2014, 21:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-8, Hội Địa chất tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội Địa chất tỉnh được thành lập tháng 2-2009 với tổng số 50 hội viên, bao gồm những người đã từng hoạt động trong ngành địa chất-khoáng sản và một số ngành liên quan. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã hoàn thành nhiều hoạt động và chương trình công tác như: đề tài nghiên cứu khoa học địa chất, khoáng sản tỉnh Quảng Bình; phối hợp với các ngành thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu hoặc phản biện các đề tài khoa học kỹ thuật địa chất; tham mưu việc khai thác, sử dụng tài nguyên; trực tiếp thi công các dịch vụ kỹ thuật địa chất theo nhu cầu... Bên cạnh đó, Hội còn tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế gia đình, tham gia công tác xã hội và hoạt động văn hóa tại địa phương...

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Địa chất tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nội dung cơ bản sau: tập trung tuyên truyền vận động các cán bộ khoa học kỹ thuật và những người đã, đang hoạt động liên quan đến ngành địa chất khoáng sản tham gia Hội; tham gia tư vấn phản biện các dự án, báo cáo khoa học của các tổ chức, đơn vị về lĩnh vực liên quan địa chất khoáng sản, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình; tổ chức các chuyên đề ngắn hạn để nâng cao trình độ cho các hội viên…

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Địa chất nhiệm kỳ 2009-2014 và Dự thảo điều lệ Hội Địa chất Quảng Bình sửa đổi. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Địa chất tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 11 thành viên; ông Ngô Thế Lý được bầu  làm Chủ tịch Hội.

N.L