.

Thị xã Ba Đồn: Sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 23/07/2014, 08:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 22-7, UBND thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014.

6 tháng đầu năm 2014, cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã Ba Đồn đã tích cực chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, người dân ngày càng hiểu rõ mục tiêu, nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện chương trình; đồng thời xác định được vai trò chủ thể của mình và tự nguyện, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào hiến đất, hiến tài sản trên đất nhằm giúp địa phương hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Công tác phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục được các địa phương chọn làm khâu đột phá để chỉ đạo thực hiện chương trình, nhờ vậy đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn tại các xã.

Đến nay, Ba Đồn đã nâng được số tiêu chí bình quân từ 7,6 tiêu chí/xã từ đầu năm lên 8,4 tiêu chí/xã, ngang bằng với mức bình quân toàn quốc. Toàn thị xã hiện đã đạt tổng số 84 tiêu chí, tăng 8 tiêu chí so với đầu năm; trong đó có 1 xã đạt 17/19 tiêu chí, 1 xã đạt 13/19 tiêu chí, 1 xã đạt 10/19 tiêu chí và 7 xã đạt từ 5 đến 9/19 tiêu chí. Dự kiến đến 30-9, xã Quảng Hòa (là địa phương được thị xã chọn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014) sẽ đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Ba Đồn vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: một số cán bộ xã chưa thực sự tâm huyết và phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí liên quan đến đời sống nhân dân có tỷ lệ đạt rất thấp, công tác tuyên truyền và vận động của một số tổ chức, đoàn thể còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2014 trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Hiền Chi