.

Đảng uỷ Khối doanh nghiệp: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

Thứ Bảy, 19/07/2014, 09:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-7, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp đã chỉ đạo cấp uỷ cơ sở phối hợp với Ban giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các biện pháp vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng, tạo việc làm cho người lao động.  Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp đã chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Tính đến ngày  30-6, các doanh nghiệp đã nộp 162 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch năm 2014. Đa số các doanh nghiệp chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã chú trọng chăm lo đến đời sống, tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tính đến nay thu nhập bình quân của người lao động đạt 3,5 đến 4 triệu đồng/ người/tháng.

Cùng với lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp đã chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt các kết luận, nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 8, khóa XI; tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, không để kẻ xấu lợi dụng kích động gây rối làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ khối đặc biệt quan tâm. 6 tháng đầu năm, đã kết nạp 65 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Khối lên 3.5442 người...

Triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh ở từng đơn vị; tăng cường chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; triển khai thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; tăng cường nắm bắt, phản ánh tình hình, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trước diễn biến phức tạp tại biển Đông.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI); kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...

Đ.V