.

Ký kết Chương trình phối hợp của Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội

Thứ Ba, 15/07/2014, 18:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-7, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp của Uỷ ban MTTQVN tỉnh với các đoàn thể chính trị-xã hội nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự có đồng chí Lê Hùng Phi, UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội.

Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội nhiệm kỳ 2014-2019 tập trung vào các nội dung chính như: tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các bộ luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh nhà và truyền thống của mặt trận, các tổ chức thành viên; phối hợp vận động và triển khai tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước...

Đại diện Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh ký kết Chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2014-2019
Đại diện Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội ký kết Chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2014-2019.

Thông qua giao ban, trao đổi thông tin, MTTQ và các đoàn thể tích cực đẩy mạnh phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò của người có uy tín; tăng cường công tác đối ngoại, vận động kiều bào; nắm bắt tình hình tư tưởng, lắng nghe và tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Cùng với đó là triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; công tác tổ chức, cán bộ...

Tại buổi ký kết, đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh đã đóng góp ý kiến để điều chỉnh, cụ thể hóa và bổ sung hoàn chỉnh các nội dung của Chương trình phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Hùng Phi khẳng định sẽ tiếp thu và tập hợp các ý kiến đóng góp và hoàn thiện Chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2014-2019; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung, cụ thể: hướng dẫn triển khai việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng chính quyền...

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng mong muốn các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội phát huy tính chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ riêng và làm tốt nội dung chương trình phối hợp, góp phần xây dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đ.Vân