.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân

Thứ Hai, 14/07/2014, 15:42 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh, huyện.
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.
Lớp học gồm 70 học viên là những cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện trong toàn tỉnh. Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân; kỹ năng lãnh đạo và quản lý cán bộ Hội; kỹ năng giao tiếp hành chính…
 
Từ đó, giúp học viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng được trang bị để giải quyết những tình huống trong thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Hội tại địa phương.
 
Lan Chi