.

Thông qua kế hoạch cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình

Thứ Bảy, 12/07/2014, 11:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-7, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đổi mới doanh nghiệp đã chủ trì hội nghị với các ngành chức năng để thông qua kế hoạch cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình.

a
 Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình sẽ tiến hành cổ phần hoá vào đầu năm 2015, theo hình thức Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban đổi mới doanh nghiệp tỉnh, các sở, ngành chức năng cần bám sát kế hoạch cổ phần hoá để chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí yêu cầu Công ty từ tháng 7-2014, tiến hành kiểm kê tài sản, chốt số liệu làm cơ sở cho việc lập phương án cổ phần hoá doanh nghiệp; chậm nhất cuối quý IV-2014 phải trình phương án cổ phần hoá để cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời tiến hành niêm yết, cáo bạch các thông tin doanh nghiệp và xây dựng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và tiến hành đại hội cổ đông lần thứ nhất nhằm đưa đơn vị cổ phần vào hoạt động trong quý II-2015. UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Công ty cần tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, công nhân, người lao động trong đơn vị đồng thuận ủng hộ chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ.

Như vậy, cuối năm 2014 và đầu năm 2015 tỉnh ta sẽ có 3 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá (Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước, Công ty TNHH MTV Đường sông và Công ty TNHH MTV Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình).

Tr.T