.

Quảng Ninh: Chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 09/11/2017, 08:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác tiếp công dân được các cấp, các ngành chức năng huyện Quảng Ninh duy trì nền nếp; các ý kiến kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận, xử lý khá kịp thời. Việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khiếu kiện, tranh chấp trong nhân dân vẫn tiềm ẩn phức tạp, nội dung chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách người có công, chi trả tiền đền bù thiệt hại sau sự cố môi trường biển...

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã tiếp nhận và xử lý 209 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (riêng tháng 10, tiếp nhận và xử lý 55 đơn).

Đặc biệt, trong tháng 10-2017, các cơ quan chức năng của huyện cũng đã tiếp 23 lượt công dân, trong đó, 12 lượt đông người (120 người). Phiên tiếp công dân định kỳ của huyện vào ngày 1 và 15-10-2017 đã tiếp 6 lượt công dân, trong đó có 1 lượt đông người kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển, chế độ chính sách và một số nội dung khác. Ban tiếp công dân đã giao các cơ quan chức năng rà soát, xem xét, tham mưu giải quyết theo quy định.

H.Trà