.

Tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Thứ Sáu, 03/11/2017, 08:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Để bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày UBND tỉnh vừa có Công văn số 2016/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý hoạt động bay, đối tượng sản xuất, mua bán, sở hữu, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28-3-2008 của Chính phủ và Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12-2-2017 của Bộ Quốc phòng.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nắm tình hình, rà soát, xác minh thông tin, nắm chắc đối tượng có hành vi vi phạm sử dụng phương tiện bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa được cấp phép để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sở Công thương, Cục Hải quan Quảng Bình phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát đối tượng, thủ tục xin cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ vào địa bàn tỉnh để có biện pháp quản lý đồng bộ.

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn cần tổ chức tuyên truyền quy định về khai thác tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, trong đó chú trọng phổ biến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay; hành vi nghiêm cấm khi khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục, tăng cường công tác tuyên truyền đến những tổ chức, cá nhân một số nội dung quy định về quản lý, khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tăng cường kiểm soát hoạt động bay bằng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; khi phát hiện trường hợp vi phạm từ trên không, phương tiện bay khi chưa được cấp phép phải kiên quyết bắt giữ, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng thời tổ chức đăng ký phương tiện bay, đối tượng sở hữu tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để thuận tiện trong quản lý.

A.T