.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Dinh bị đề nghị kỷ luật

Thứ Bảy, 04/11/2017, 12:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Công văn số 3615/VPUBND-VX (ngày 11-10-2017) của UBND tỉnh về chỉ đạo kiểm tra sự việc Báo Quảng Bình phản ánh chuyện lạm thu đầu năm học mới, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, xác minh việc thực hiện các khoản thu nộp đầu năm học 2017-2018 tại các trường học trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra, việc triển khai thu nộp ở một số trường học thực hiện chưa hợp lý, chưa đúng với chỉ đạo của tỉnh và UBND huyện. Tại hội nghị chấn chỉnh việc thu nộp tại các trường học trên địa bàn, được tổ chức vào ngày 18-10-2017, với thành phần là Trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học từ Mầm non đến THPT, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch đã khẳng định: Quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế, điển hình trong thời gian qua một số trường học trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện nói riêng để xảy ra tình trạng thu không đúng quy định, thiếu sự công khai, minh bạch, chưa tạo được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và học tập.

Trường tiểu học Nam Dinh - điểm nóng “lạm thu” gây bức xúc trong phụ huynh học sinh thị trấn Nông trường Việt Trung từ đầu năm học 2017-2018 đến nay.
Trường tiểu học Nam Dinh - điểm nóng “lạm thu” gây bức xúc trong phụ huynh học sinh thị trấn Nông trường Việt Trung từ đầu năm học 2017-2018 đến nay.

Để xảy ra tình trạng trên nguyên nhân là do một số trường học không bám sát các văn bản quy định, hướng dẫn để thực hiện dẫn đến thu không đúng quy định, thu các khoản cùng một lần tạo gánh nặng cho phụ huynh học sinh; việc vận động xã hội hoá giáo dục chưa thể hiện rõ tính dân chủ, công khai trong trường học, chưa thể hiện rõ việc bàn bạc, thống nhất trong lãnh đạo Hội đồng trường.

Cụ thể, về vấn đề sách giáo khoa, vở học sinh, đồng phục học sinh một số trường đã thực hiện chưa đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục-Đào tạo, của huyện và của Phòng GD-ĐT... gây lãng phí, tốn kém, ảnh hưởng đến kinh tế của phụ huynh học sinh.

Đặc biệt, những vấn đề nổi lên tại Trường tiểu học Nam Dinh, qua kiểm tra, nhà trường đã thu 1.000.000đ đối với học sinh lớp 1 khi nhập học. Trong khoản 1.000.000đ này bao gồm tiền mua sách giáo khoa, vở, áo quần đồng phục và 200.000đ tiền thu đầu cấp. Việc thu tiền đầu cấp 200.000đ đối với học sinh lớp 1 là sai quy định. Xét thấy việc thu này là không đúng theo hướng dẫn, UBND huyện đã chỉ đạo Trường tiểu học Nam Dinh hoàn trả lại khoản đóng góp này cho phụ huynh.

Cùng với việc thu tiền đầu cấp sai quy định, thì tại Trường tiểu học Nam Dinh vấn đề sách vở, áo quần đồng phục cũng để xảy ra nhiều sai phạm và một số khoản thu khác không đúng quy định, nhiều khoản thu cùng một lúc vào đầu năm học đã gây phản ứng của phụ huynh học sinh tại trường.

Với những sai phạm vừa qua tại Trường tiểu học Nam Dinh, UBND huyện Bố Trạch đã chỉ đạo kiểm điểm và xử lý đúng mức đối với Ban giám hiệu nhà trường; kiểm điểm và đề nghị có hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng Cao Thị Mỹ Thuyết.

Ngày 2-11-2017, Hội đồng kỷ luật UBND huyện Bố Trạch đã họp và thống nhất đề nghị hình thức kỷ luật khiển trách đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Dinh (thị trấn Nông trường Việt Trung). Đồng thời, Hội đồng kỷ luật yêu cầu Phòng Nội vụ và Phòng GD-ĐT nghiên cứu phương án điều chuyển công tác đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết. Yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Dinh xin lỗi công khai phụ huynh học sinh, dừng các khoản thu và tổ chức trả lại số tiền đã thu sai quy định.

Nội Hà