.

Xử lý dứt điểm các sai phạm tại xã Sen Thủy

Thứ Ba, 14/06/2016, 06:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Xử lý thiếu kịp thời, không kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, dẫn đến việc người dân bức xúc gửi nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng. Đó là thực trạng xảy ra ở xã Sen Thủy (Lệ Thủy) trong công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2010-2015.

Trước thực trạng nói trên, UBND huyện Lệ Thủy đã thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Sen Thủy. Kết quả thanh tra đã chỉ rõ: Việc phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai của UBND xã Sen Thủy còn chậm, dẫn đến quá trình xử lý hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn. Đáng nói là khi phát hiện được các hành vi vi phạm về đất đai, UBND xã lại thiếu kiên quyết trong việc xử lý.

Cụ thể, hầu hết các trường hợp vi phạm UBND xã mới chỉ xử lý ở khâu xử phạt hành chính mà chưa có biện pháp quyết liệt để buộc khôi phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Từ đó dẫn đến việc nhiều trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai đã “vô tư” xây dựng xong nhà hoặc khối tài sản trên đất.

Tại thời điểm thanh tra đã phát hiện 17 trường hợp vi phạm về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và 4 trường hợp lấn chiếm đất tại địa phương đã không được UBND xã Sen Thủy xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 67 Luật Đất đai năm 2003 thì “Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 5 năm; trường hợp cho thuê đất trước ngày 11-1999 thì thời hạn thuê đất được xác định theo hợp đồng thuê đất”.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2008-2015, UBND xã Sen Thủy đã cho 8  hộ gia đình thuê đất, mặt nước, ao hồ thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý chưa đúng thẩm quyền khi thời gian cho thuê đều vượt quá 5 năm, thậm chí có nhiều trường hợp xã cho thuê thời hạn đến 20 năm.

Ngày 21-1-2008, UBND tỉnh có Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc giao rừng trồng chương trình 327, dự án 661, dự án ARCD, nguồn 773, APS và rừng trồng cũ nằm ngoài lâm phần của Ban quản lý rừng hộ ven biển Nam Quảng Bình cho UBND huyện Lệ Thủy quản lý và xây dựng hoàn thiện hồ sơ, phương án phân chia cho các hộ gia đình, cá nhân đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai. Theo đó, UBND xã Sen Thủy phải xây dựng phương án phân chia trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

Việc UBND xã Sen Thủy buông lỏng quản lý đối với diện tích rừng mà UBND tỉnh giao về cho xã quản lý đã dẫn đến tình trạng người dân chặt phá, hủy hoại rừng.
Việc UBND xã Sen Thủy buông lỏng quản lý đối với diện tích rừng mà UBND tỉnh giao về cho xã quản lý đã dẫn đến tình trạng người dân chặt phá, hủy hoại rừng.

Trên cơ sở phê duyệt phương án do xã trình lên, UBND huyện Lệ Thủy sẽ triển triển khai thực hiện việc giao lại rừng cho các hộ gia đình, cá nhân để bảo vệ và hưởng lợi theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay UBND xã Sen Thủy vẫn chưa thực hiện theo quy định này. Trái lại, việc phân chia đất rừng hầu hết được UBND xã giao cho các thôn thực hiện mà thiếu đi vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện của UBND xã. Vì vậy, việc phân chia rừng và đất rừng đã không được thực hiện đúng theo quy định.

Theo Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 21-1-2008 của UBND tỉnh và các quy định của Luật Đất đai thì đối tượng được giao để quản lý, bảo vệ và hưởng lợi là hộ gia đình, cá nhân, song nhiều tổ chức, đoàn thể lại được phân chia giao rừng và đất rừng.

Cùng với việc làm trái quy định nói trên, thì việc nắm số liệu diện tích đất tiếp nhận và diện tích rừng, đất rừng đã phân chia của UBND xã Sen Thủy hết sức lỏng lẻo. Cũng vì UBND xã Sen Thủy thiếu quản lý chặt chẽ đối với phần diện tích rừng và đất rừng mà UBND tỉnh giao về để phân chia cho các hộ dân đã dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm trái phép rừng và đất rừng xảy ra nhiều. Việc tổ chức thực hiện các kết luận sau thanh tra có liên quan đến lĩnh vực đất đai còn chậm, thiếu kiên quyết.

Ngoài ra, qua thanh tra cho thấy: Việc xây dựng hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Sen Thủy tiến độ còn chậm. Còn nhiều trường hợp chưa được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Hiện trên địa bàn xã còn 877 hộ đang sử dụng 2.519 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó có 425 thửa đất ở, 1.608 thửa đất nông nghiệp và 486 thửa đất lâm nghiệp).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc quản lý đất đai từ trước đến nay trên địa bàn chưa được chặt chẽ, dẫn đến việc các hộ gia đình tự ý tách đất, chuyển nhượng và xây dựng tự do nhưng chính quyền địa phương thiếu xử lý kịp thời. Cùng với đó, hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu có liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai chưa được xây dựng hoàn chỉnh và không được lưu trữ đầy đủ.

Trên cơ sở kết luận trên, UBND huyện Lệ Thủy yêu cầu UBND xã Sen Thủy cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai được chặt chẽ hơn và đúng theo các quy định của pháp luật về đất đai. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ hồ sơ đầy đủ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Mặt khác, làm tốt công tác tuyên truyền, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn. UBND xã phối hợp với Phòng Tài nguyên-Môi trường thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và có biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm.

Trước mắt, UBND xã Sen Thủy có biện pháp xử lý dứt điểm đối với 17 trường hợp vi phạm về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và 4 trường hợp lấn chiếm đất tại địa phương đã được phát hiện.

Bên cạnh đó, cần thực hiện việc cho thuê mặt nước, ao hồ, đất thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý đối với các hộ gia đình, cá nhân đúng theo trình tự, thủ tục và thời hạn cho thuê theo quy định của Luật Đất đai.

Trước hết, tổ chức thanh lý hợp đồng cho thuê mặt nước, ao hồ, đất thuộc quỹ đất công ích vượt quá thời hạn 5 năm theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân được thuê đất để tránh tình trạng lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các trường hợp thuê đất.

UBND xã Sen Thủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các thôn có liên quan để thực  hiện việc đo đạc kiểm kê lại toàn bộ diện tích các loại rừng mà UBND tỉnh giao về theo Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 21-1-2008 của UBND tỉnh về việc giao rừng trồng chương trình 327, dự án 661, dự án ARCD, nguồn 773, APS và rừng trồng cũ nằm ngoài lâm phận của Ban quản lý rừng hộ ven biển Nam Quảng Bình cho UBND huyện Lệ Thủy quản lý. Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, phương án phân chia cho các hộ gia đình, cá nhân đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai.

UBND huyện Lệ Thủy cũng yêu cầu Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện tăng cường việc hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra đối với UBND xã Sen Thủy trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương trong công tác này.

Đồng thời, đề nghị Đảng ủy xã Sen Thủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn được chặt chẽ và đúng các quy định của pháp luật về đất đai; HĐND xã Sen Thủy tăng cường vai trò giám sát trong lĩnh vực quản lý đất đai nhằm hạn chế được các trường hợp sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Lê Văn Bảo cho biết, quan điểm của huyện là kiên quyết xử lý nghiêm và xử lý dứt điểm các sai phạm đã được kết luận. Huyện sẽ giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện các kết luận. Cá nhân, tập thể nào không nghiêm túc tổ chức thực hiện và thực hiện không đúng quy định huyện sẽ xử lý nghiêm khắc trách nhiệm theo quy định.

Bùi Thành