.

Quảng Ninh: Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt 2.856 tấn

Thứ Bảy, 21/10/2017, 15:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau khi nhận tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, nhiều ngư dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh đầu tư nâng cấp các loại phương tiện vươn khơi. Đến nay, toàn huyện có 1.121 tàu thuyền, tăng 13,58% so cùng kỳ, trong đó, 8 chiếc có công suất 90CV trở lên.

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng ở xã Hải Ninh.
Thu hoạch tôm thẻ chân trắng ở xã Hải Ninh.

Bên cạnh đó, bà con cũng tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản. Tính đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt 788,65ha (tăng 2,83% so với cùng kỳ), 196 lồng bè nuôi thuỷ sản (tăng 46,27% so với cùng kỳ).

Nhờ đó, tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 2.856 tấn, tăng 23,41%; trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 1.783 tấn (tăng 45,64%), sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.072,87 tấn.

H.Tr