.

Thị xã Ba Đồn: Phát huy hiệu quả kinh tế trang trại thuỷ sản

Thứ Bảy, 21/10/2017, 19:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã vận động người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hoá vào sản xuất và đầu tư phát triển trang trại, đặc biệt là trang trại thuỷ sản nhằm nâng cao giá trị hàng hoá và phát triển bền vững.

  Thu hoạch tôm nuôi tại trang trại thuỷ sản xã Quảng Hải
Thu hoạch tôm nuôi tại trang trại thuỷ sản xã Quảng Hải.

Bên cạnh các chính sách phát triển nông nghiệp, UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn hỗ trợ vôi để xử lý ao hồ nuôi tôm với số lượng 35 tấn, trợ giá giống cá chẽm cho các địa phương và trang trại với số lượng 15.000 con.  

Đến nay, toàn thị xã có 8 trang trại thuỷ sản, trong đó 4 trang trại ở phường Quảng Phúc, 2 trang trại ở phường Quảng Thuận, 1 trang trại ở xã Quảng Hải và 1 trang trại ở phường Ba Đồn. Trong số trang trại này có 4 trang trại cho thu nhập bình quân từ 280 đến 450 triệu đồng/trang trại/năm, với đối tượng nuôi chủ lực là tôm và các loại cá truyền thống.

Được biết, trang trại có thu nhập cao nhất là của gia đình ông Nguyễn Văn Đồng với tổng diện tích nuôi trồng 2,3ha, gồm: 3 hồ tôm và 1 hồ thả nuôi cá-cua mặn lợ. Bình quân mỗi vụ nuôi, ông Đồng thả nuôi trên 1 triệu con giống các loại, sản lượng thu hoạch khảng 7 tấn thuỷ sản.

Hiền Chi