.

Quảng Trạch: Tập trung chỉ đạo các xã điểm hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa

Thứ Sáu, 20/10/2017, 14:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về công tác dồn điền đổi thửa, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thời gian qua, UBND huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án, ra quân cải tạo đồng ruộng.

Xã Quảng Phương (Quảng Trạch) huy động máy móc cải tạo đồng ruộng.
Xã Quảng Phương (Quảng Trạch) huy động máy móc cải tạo đồng ruộng.

Sau thành công của 2 xã điểm Quảng Lưu và Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch tiếp tục chỉ đạo các xã Quảng Thạch, Quảng Phương, Quảng Liên, Phù Hóa, Cảnh Hóa và xã Quảng Hưng phải hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa trong năm 2017.

Theo đó, thời gian qua, các địa phương này đã xây dựng phương án, triển khai họp để lấy ý kiến người dân và được đồng thuận rất cao. Các địa phương đã và đang tích cực huy động mọi nguồn lực, phương tiện để cải tạo lại ruộng đất, đắp bờ vùng, bờ thửa, kênh mương thủy lợi, giao thông nội đồng.

Quảng Trạch phấn đấu sớm hoàn thành công tác chỉnh trang đồng ruộng, lập sơ đồ giao đất cho người dân, triển khai vụ sản xuất đông-xuân 2017-2018, theo đúng khung lịch thời vụ.

Th.L