.

Quảng Ninh: Giảm được 1,18% hộ nghèo

Thứ Năm, 19/10/2017, 15:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Quảng Ninh đạt được kết quả tích cực.

Các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Quảng Ninh góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Quảng Ninh góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Huyện đã thực hiện tốt các chế độ và đặc biệt chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc miền núi, vùng khó khăn; đồng thời, tăng cường lồng ghép các chương trình, huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo bền vững, triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch.

Trong 9 tháng năm 2017, huyện đã tổ chức 7 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 210 học viên tham gia; giải quyết việc làm cho 1.953 lao động, trong đó tạo thêm việc làm cho 905 lao động, tạo việc làm mới cho 1.048 lao động... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến nay còn 10,6%, giảm được 1,18% so với đầu năm.

H.Tr