.

Lệ Thủy: Sản lượng thủy hải sản tăng 19,2%

Thứ Sáu, 20/10/2017, 14:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phường và sự nỗ lực của người dân, diện tích nuôi trồng thủy hải sản trên địa bàn Lệ Thủy vẫn duy trì ổn định; hoạt động đánh bắt thủy sản dần phục hồi trở lại.

Số liệu thống kê đến thời điểm hiện tại cho thấy, tổng diện tích nuôi thủy sản trên toàn huyện là 1.935 ha, bằng 103,8% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích nuôi cá ao hồ là 562 ha, cá lúa và cá vụ 3 là 1.268 ha, diện tích nuôi tôm trên cát 32,7 ha, nuôi cá hồ/đập/mặt nước lớn 116 ha...

Người dân Ngư Thủy Nam đóng mới, sửa chữa phương tiện đánh bắt thủy sản ven bờ.
Người dân Ngư Thủy Nam đóng mới, sửa chữa phương tiện đánh bắt thủy sản ven bờ.

Dự ước sản lượng thủy hải sản đạt 5.878,4 tấn, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 3.445 tấn, bằng 131,1%; sản lượng nuôi trồng 2.433,4 tấn, bằng 105,63% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, huyện cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện các thủ tục và tiến hành chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân. Đến nay, Lệ Thủy đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng bị thiệt hại với số tiền hơn 213.7 tỷ đồng. Tổng kinh phí đã được phê duyệt chi trả là gần 214.706 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng