.

6 tháng đầu năm phát triển được 430 tổ hợp tác

Thứ Ba, 12/07/2016, 16:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 12-7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức sơ kết về tình hình kinh tế hợp tác, Hợp tác xã (HTX), hoạt động của Liên minh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát triển được 430 tổ hợp tác (THT), nâng tổng số THT lên 615 THT; thành lập mới 5 HTX nâng tổng số HTX lên 259 HTX.

Trong thời gian qua, các THT và HTX đã tận dụng nguồn tài nguyên đất đai, nguyên liệu, vốn, lao động tại địa phương để hướng tới sản xuất theo nhu cầu của thị trường nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho các hộ nông dân, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở.

Nhiều HTX nông nghiệp triển khai có hiệu quả mô hình kinh tế cây ăn quả tại vùng gò đồi
Nhiều HTX nông nghiệp triển khai có hiệu quả mô hình kinh tế cây ăn quả tại vùng gò đồi.

Liên minh HTX tỉnh cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng thời tham gia triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc phát triển kinh tế tập thể. Qua đó, nâng cao vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chương trình thi đua phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn...

Về nhiệm vụ, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm, Liên minh HTX tỉnh sẽ chỉ đạo khu vực kinh tế tập thể tập trung phát triển và thành lập mới các THT, HTX trong các ngành nghề, lĩnh vực mà cộng đồng đang có nhu cầu nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; gắn việc phát triển THT, HTX với mục tiêu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp theo từng địa phương, ngành, lĩnh vực... nhằm phát triển hiệu quả và bền vững...

Hiền Phương