.

Phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thứ Ba, 10/11/2015, 08:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới, hoạt động dịch vụ logistics (hệ thống kho thương mại) đóng vai trò quan trọng trong quá trình lưu thông và phân phối hàng hóa, phục vụ đắc lực cho sản xuất, tiêu dùng hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu.

Do vậy, phát triển các trung tâm logistics theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp và hiện đại nhằm từng bước hội nhập vào thị trường dịch vụ logistics trong khu vực và thế giới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung.

Để thống nhất triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 3-7-2015 và Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 gắn với các quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội khác của tỉnh. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn đến năm 2020.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, UBND tỉnh sẽ có một số chính sách như:  thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống giao thông vận tải, huy động các nguồn lực để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông; hiện đại hóa hệ thống nhà ga, bến cảng, kho bãi... để bảo đảm kết nối thuận tiện giữa các trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh với nhau, giữa các trung tâm logistics với khu vực sản xuất, các địa bàn tiêu thụ và các đầu mối giao thông; xem xét, áp dụng các quy định đối với dự án đầu tư xây dựng và khai thác trung tâm logistics theo hình thức đối tác công-tư; cải thiện thông thoáng cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư phát triển dịch vụ logictics…

M.Văn