.

Hỗ trợ 12 tỷ đồng phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2015

Chủ Nhật, 08/11/2015, 06:50 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ Sở Nông nghiệp-PTNT cho biết, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã được hỗ trợ 12 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương và địa phương để phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2015, tăng 9% so với năm 2014.
a
Hỗ trợ phát triển đàn vịt chất lượng cao.
Trong đó, ngân sách đã hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho các địa phương gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển thủy sản 3 tỷ đồng. Số tiền còn lại đã hỗ trợ nông dân mua máy gặt liên hợp; hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm mở rộng quy mô, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; hỗ trợ mua thuốc diệt chuột theo công nghệ sinh học…
 
Nhờ nguồn kinh phí này đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, chất lượng, giá trị, nhất là hỗ trợ cánh đồng lớn trên lúa, ớt, sắn, ngô, lạc, liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả rõ nét; số diện tích có thu nhập cao, tỷ lệ bò lai, lợn ngoại ngày càng tăng.
 
Một số mô hình có hiệu quả được chuyển giao cho nông dân như: lúa BG1, SV46, SV47, SV181, ngô HN88, gà ri thả vườn, cá lăng chấm, cá chim vây vàng, cá dìa...
 
P.V