.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 7,9%

Thứ Sáu, 06/11/2015, 10:19 [GMT+7]
(QBĐT) - Hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn 10 tháng năm 2015 có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Qua số liệu của Sở Công thương tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tháng 10 ước đạt 1.335,4 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ; tính trong 10 tháng đạt 12.845 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ.
a
Hàng hóa chợ Ba Đồn tiêu thụ mạnh.
Hầu hết doanh thu các thành phần kinh tế trong 10 tháng đều có mức tăng trưởng khá, cụ thể: kinh tế tập thể đạt 16,5 tỷ đồng, tăng 15,5%; kinh tế cá thể ước đạt 7.495 tỷ đồng, tăng 13,7%; kinh tế tư nhân ước đạt 4.547,7 tỷ đồng, tăng 10,3%. Riêng kinh tế Nhà nước ước đạt 785,8 tỷ đồng, giảm 33% so cùng kỳ năm trước.
 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2015 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 0,44% so với tháng 12-2014. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 1% so với cùng kỳ, là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua.
 
P.V