.

Tập trung đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm

Thứ Sáu, 21/08/2015, 18:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm phấn đấu đến năm 2020 giá trị ngành công nghiệp chiếm 44%-45% trong tổng cơ cấu kinh tế của huyện, đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm, huyện Quảng Trạch đang tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế theo hướng đồng bộ và từng bước phát triển vùng Roòn trở thành thị trấn theo quy hoạch.

Thời gian qua, bằng nhiều nguồn vốn đầu tư khác nhau như: Ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ của các tổ chức và doanh nghiệp, đóng góp của nhân dân... huyện Quảng Trạch đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tổng nguồn vốn được huy động để đầu tư thực hiện chương trình ước tính 1.661 tỷ đồng, trong đó đầu tư hạ tầng kinh tế chiếm 70% và hạ tầng xã hội chiếm 30%.

Huyện đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông liên xã, liên thôn; trong đó tập trung ưu tiên các công trình trọng điểm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các xã đặc biệt khó khăn, đặc biệt là những tuyến đường đi trung tâm huyện lỵ mới và các công trình hạ tầng đến vị trí quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện lỵ mới. Hạ tầng giao thông được xem là khâu đột phá cho sự phát triển của huyện, 5 năm qua, trên địa bàn huyện có 134 công trình giao thông được thi công với tổng mức đầu tư trên 365 tỷ đồng.

Cùng với việc triển khai thi công các tuyến đường như: Nối Quốc lộ 1 đi Bàu Sen, đường trục chính từ thị xã Ba Đồn vào trung tâm huyện lỵ mới, huyện đã tiến hành nâng cấp và mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã nhằm tạo điều kiện giao thông đi lại thuận lợi cho nhân dân, bảo đảm 100 xã có đường cho ô tô về tận trung tâm xã.

Cảng Hòn La ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và vận tải hàng hoá của các doanh nghiệp.
Cảng Hòn La ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và vận tải hàng hoá của các doanh nghiệp.

Song song với việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, huyện Quảng Trạch đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ mới tầm nhìn đến năm 2030, có phạm vi quy hoạch 857,7ha; quy hoạch chi tiết khu trung tâm văn hóa, hành chính huyện, với diện tích quy hoạch 59,7ha. Hiện tại, có 7 dự án đầu tư xây dựng tại trung tâm huyện lỵ đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 921 tỷ đồng; trong đó có một số dự án đã và đang khởi công xây dựng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2016.

Việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế đã góp phần  thúc đẩy công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn huyện duy trì tốc độ tăng trưởng 9,47%/năm, tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển. Hoạt động sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện đã từng bước tạo tiền đề quan trọng cho phát triển công nghiệp các giai đoạn tiếp theo với Khu Công nghiệp cảng biển Hòn La cũng như các nhà máy, xí nghiệp được xây dựng và đưa vào sản xuất nhằm khai thác những tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Công tác quy hoạch, xây dựng các cụm, điểm TTCN được huyện Quảng Trạch tiếp tục triển khai có hiệu quả và đến nay đã có 6 cụm, điểm được phê duyệt. Trên địa bàn huyện hiện có 4 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận, riêng cụm điểm TTCN Cảnh Dương đã thu hút gần 1.200 hộ tham gia sản xuất kinh doanh và tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Các thành phần kinh tế tập thể trên địa bàn huyện cũng được chú trọng phát triển, một số loại hình HTX mới ra đời có mô hình tổ chức và quản lý mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao như các HTX TTCN và các tổ hợp tác trên biển.

Đến nay, toàn huyện có 130 doanh nghiệp (tăng 44,4% so với năm 2010), với tổng số lao động 2.940 người, doanh thu ước đạt trên 2.127 tỷ đồng/năm; trong đó tỷ trọng kinh tế cá thể chiếm 26,25%, kinh tế hợp tác xã chiếm 0,38%, doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH chiếm 35,26%, công ty cổ phần chiếm 38,11%.

Để đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng từ 10,2%, đến 14%/năm, đến năm 2020 giá trị ngành công nghiệp chiếm 44%-45% trong tổng cơ cấu kinh tế của huyện, đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm, huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tập trung đầu tư hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, trong đó ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm như: hạ tầng giao thông, thuỷ lợi và trung tâm huyện lỵ.

Huyện chú trọng phát triển, kêu gọi đầu tư vào một số ngành công nghiệp có lợi thế và tiềm năng như: Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, chế biến thuỷ sản, chế biến các sản phẩm từ nghề rừng, cây công nghiệp ngắn ngày; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo mọi điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Huyện phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, doanh nghiệp, các cấp, các ngành để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch 1, xúc tiến triển khai Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch 2, dự án Khu ngoại quan và đường ống dẫn dầu qua nước bạn Lào; khai thác tối đa lợi thế trong hành lang kinh tế Đông-Tây, nối Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ra cảng Hòn La và vùng kinh tế trọng điểm Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Bình. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích đầu tư phát triển CN-TTCN, huyện tiếp tục xây dựng và phát triển các cụm, điểm TTCN tại các xã: Quảng Trường, Quảng Phú, Quảng Hưng, Quảng Xuân...

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, huyện Quảng Trạch thực hiện triệt để tiết kiệm trong đầu tư xây dựng, khắc phục việc bố trí vốn đầu tư dàn trải và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn. Về hạ tầng giao thông, cùng với việc phát triển mạng lưới đường giao thông và giao thông nông thôn theo quy hoạch, huyện sẽ phấn đấu đến năm 2020 hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện được kiên cố bằng bê tông, nhựa hoặc cứng hoá; đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống công trình bến xe của huyện, nơi tập kết hàng hóa và phối hợp triển khai tốt các dự án mở rộng Quốc lộ 12A, tuyến vận tải Xavannakhet qua đường 9-Chút Mút về cảng Hòn La.

Hiền Chi