.

Quảng Trạch: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn

Thứ Tư, 19/08/2015, 08:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 629,331tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị công nghiệp khai thác đạt 50 tỷ đồng, tăng 12,34%; công nghiệp chế biến 569 tỷ đồng, tăng 10,38%; ngành điện, khí đốt, nước đá 9,47 tỷ đồng, tăng 31,39% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng phát triển công nghiệp trở thành ngành kinh tế động lực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò đòn bẩy trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường kêu gọi đầu tư vào một số ngành công nghiệp có lợi thế và tiềm năng của địa phương như: đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, chế biến thuỷ sản, chế biến các sản phẩm từ nghề rừng, cây công nghiệp ngắn ngày...

P.V